et-logo

Místní pravidla slouží jako doplněk „Pravidel golfu" platných v daném roce. Upřesňují hráčům značení hřiště, předměty a stavby na hřišti a někdy i situace, které mohou nastat v průběhu hry. Slouží tak velmi často k urychlení hry bez nutnosti dlouhého hledání v „Pravidlech golfu" či dokonce volání maršála či rozhodčího. Přečtením následujícího textu můžete urychlit a tím i zpříjemnit hru nejen sobě, ale i svým spoluhráčům.

Na našem hřišti platí Hendikepové omezení 45

 

Hranice hřiště vyznačují:

 • kůly elektrického ohradníku
 • bílé kolíky nebo bílé čáry

 

Vnitřní out je vyznačen bílými kolíky mezi jamkami 17 a 18 a platí pouze při hraní jamky č. 17. Při hře na 18. jamce jsou dotčené bílé kolíky nepohyblivými závadami.

 

Vodní překážky – označeny žlutými nebo červenými (podélná vodní překážka) kolíky nebo čarami

Drop zone – na jamce číslo 4 a 7 (hráč postupuje dle Pravidel golfu dodatek I, část A, odstavec 6)

Půda v opravě – označena modrými kolíky, nebo bílými čarami (G.U.R)

 

Nepohyblivé závady:

 • všechny informační tabule
 • lavičky, koše, čističe míčů- cesty s umělým povrchem a kamenné zídky cesty ohraničující, mosty
 • dřevěné zábradlí
 • všechny objekty zavlažovací soustavy
 • distanční značky na krátce střižených plochách
 • všechny stromy opatřené podpěrami nebo kotvícími lany a keře do výšky 1,5m
 • sloupy elektrického vedení, schody přes el. ohradník
 • WC, sloupové hodiny u startu a domek startéra

 

Pohyblivé závady:

 • všechny informační cedulky
 • všechny kolíky s výjimkou kolíků vytyčujících hranice hřiště – tj.distanční, vodní, půda v opravě
 • kameny v bunkerech, lana a gumy v okolí greenu a podél cest

 

Prosíme:

 • ručními vozíky nevjíždějte do roughů, aproach, runaway ani mezi bunkry a green
 • buggy nevjíždějte do roughů, aproach, runaway ani mezi bunkry a green, jezděte  primárně po semiroughu, pokud je nutný vjezd na fairway, tak pouze v úhlu 90°, mezi jamkami jezděte pouze po vyznačených cestách a řiďte se směrovými cedulemi.

 

Vracejte, prosím, vyseknuté drny a opravujte místa po dopadu míčku na jamkovišti.

Zasypávejte, prosím, vyseknuté drny na odpališti.

Udržujte, prosím, pořádek a čistotu.

 

Optimální hrací doba je 4 ½ hodiny či méně. K dosažení tohoto tempa hry slouží vlajková komunikace maršálů:

Zelená vlajka – tempo Vaší hry je v pořádku

Žlutá vlajka – lehce zaostáváte za tempem hry, prosíme, zrychlete

Červená vlajka – pozor jdete příliš pomalu, prosíme, pokračujte dle instrukcí maršála

 

Všechny distanční značky jsou měřeny v metrech na začátky greenů

Opusťte, prosím, hřiště v lepším stavu, než jste na něj vstoupili.

Děkujeme.

e-mail: recepce@albatross.cz Albatross Golf Resort, Vysoký Újezd, tel.: +420 311 549 510 Pravidla ochrany osobních údajů a pravidla využívání cookies
Albatross na Facebooku Albatross na youtube Google+
Nahoru