et-logo

Určeno pro děti a studenty do 21 let. Balíček je možné zakoupit ve 2 variantách, a to:

a) pro děti do 15ti let včetně za 10.000,-Kč nebo
b) pro studenty ve věku 16 – 21 let včetně za 15.000,-Kč.

Zakoupení balíčku je podmíněno:

1. výkonností (single HCP)
2. čerpáním navazujících služeb, nutno splnit jednuníže uvedených možností:

    a. účast v kurzu ALB GA s frekvencí 2x týdně nebo

    b. předplacení 10ti individuálních 50ti min. lekcí u trenérů ALB GA nebo

    c. nákup Range Ball Cardminimální hodnotě 4.000,- Kč nebo

    d. nákup ročního fee (green fee card (přenosná/nepřenosná) nebo členstvíALB GC) pro doprovázející osobu.

3. případně souhlasem vedení resortu, abychom mohli regulovat počet (tzn. nenárokovost).

Tento balíček je nepřevoditelný a opravňuje držitele ke hře na hřišti ve všední dny, tedy od pondělí do čtvrtka, nezahrnuje registraci u ČGF a nezakládá nárok na další členské výhody spojené řádným členstvím v ALB GC. Junior do 18-ti let musí být na hřišti doprovázen plnoletou osobou, pokud zákonný zástupce písemně nepotvrdí souhlas se samostatnou hrou juniora.

Pokud máte zájem o zakoupení tohoto balíčku, neváhejte nás kdykoliv kontaktovat!

e-mail: recepce@albatross.cz Albatross Golf Resort, Vysoký Újezd, tel.: +420 311 549 510 Pravidla ochrany osobních údajů a pravidla využívání cookies
Albatross na Facebooku Albatross na youtube Google+
Nahoru