Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací. Rozumím Pro správné fungování webu si zapněte javascript.

ČÁST A ‐ PODMÍNKY SOUTĚŽE

Následující Podmínky soutěže jsou platné jako další Poznámky v rámci Pravidla 33-1 pro všechny soutěže pořádané Albatross Golf Club.

1. Pravidla pro sestavování startovní listiny

Hráč si může vybrat spoluhráče, ale bude zařazen do startovní listiny v čase, dle nejhoršího HCP hráče kterého si vybral. Hráč se tak vystavuje možnosti, že nebude přítomen vyhlášení své kategorie a jeho cena tak propadne. HCP bude takovému hráči samozřejmě upraven a turnaj započítán.

Startovní listina turnaje bude vypracována a vyvěšena na www.cgf.cz nejpozději do 16:00 hodin dne předcházejícího turnaji. Poté již není možné dopisovat hráče do startovní listiny. Pokud o účast v turnaji projeví zájem hráč či hráči po 16:00 předchozího dne, tedy v době, kdy už je startovní listina vyvěšena na serveru ČGF, mohou se tito turnaje účastnit, ale zůstávají na čekací listině a mohou hrát, pouze pokud se uvolní místo. Hráči se tak vystavují možnosti, že nebudou přítomni vyhlášení své kategorie a jejich ceny tak propadnou.

Hráč nemůže:

  • určit čas svého startu
  • určit počet hráčů ve flightu
  • určovat, se kterým hráčem nechce ve flightu být

2. Čas startu (Poznámka u Pravidla 6‐3a)

Pokud se hráč, připraven ke hře, dostaví na start do 5 minut po svém oficiálním startovním čase, přičemž okolnosti neopravňují prominutí trestu diskvalifikace podle Pravidla 33-7, je trest za pozdní příchod na start ztráta první jamky v jamkové hře nebo dvě trestné rány na první jamce ve hře na rány.

TREST PŘI ZPOŽDĚNÍ VĚTŠÍM NEŽ 5 MINUT: Diskvalifikace.

3. Tempo hry (Poznámka č. 2 u Pravidla 6‐7)

Hlavní rozhodčí určí a vyvěsí časový plán nebo časový limit na oficiální výsledkové tabuli.

Skupině bude měřen čas, bude‐li bezdůvodně ve zpoždění oproti svému časovému plánu a zároveň oproti předchozí skupině. Překročí‐li hráč od počátku měření 60 sekund na odehrání čipu, patu nebo „první rány ve skupině" (včetně odpalů na jamkách s parem 3), nebo překročí‐li 50 sekund na odpal na jamkách s parem 4 a 5 nebo je‐li druhý či třetí a čtvrtý na řadě na odehrání rány, bude považován za hráče se zpožděním. Zpoždění oproti předchozí skupině je definováno jako časová ztráta větší, než je jeden startovní interval. Zpoždění hráče, jehož skupina se měřila, se nadále započítává, i když skupina dožene zpoždění a dohraje v časovém limitu.

TREST ZA PORUŠENÍ PODMÍNKY VE HŘE NA RÁNY:

1x zpožděn ‐ upozornění žlutou vlajkou

2x zpožděn ‐ ústní varování rozhodčím, nebo maršálem

3x zpožděn ‐ 2 trestné rány

4x zpožděn ‐ diskvalifikace

Poznámky:

(1) Hráč nebude upozorněn na to, že je měřen.

(2) Rozhodčí začne hráče měřit od momentu, kdy je na řadě, aby hrál.

4. Přerušení hry z důvodu nebezpečné situace (Poznámka u Pravidla 6‐8b)

Jestliže je hra Soutěžním výborem přerušena z důvodu nebezpečné situace, hráči v zápase nebo ve skupině mezi dvěma jamkami nesmí pokračovat ve hře, dokud Soutěžní výbor nenařídí obnovení hry.

Jestliže hráči právě hrají jamku, musí hru okamžitě přerušit a nesmí ji obnovit, dokud Soutěžní výbor nenařídí obnovení hry. Pokud hráč nepřeruší hru okamžitě, je diskvalifikován, pokud okolnosti neopravňují prominutí trestu diskvalifikace podle Pravidla 33-7.

Signálem k přerušení hry z důvodu nebezpečné situace bude dlouhý zvukový signál.

Okamžité přerušení hry: Jeden dlouhý zvukový signál.

Přerušení hry: Tři po sobě jdoucí zvukové signály, opakovaně.

Obnovení hry: Dva po sobě jdoucí zvukové signály, opakovaně.

Hráč může přerušit hru kdykoli, když se obává nebezpečí blesku.

5. Neslušné chování

Soutěžní výbor by neměl připustit k soutěži hráče, jehož chování není v souladu se slušným jednáním, který nerespektuje jeho pokyny a rozhodnutí, chová se neukázněně a nesportovně vůči soupeřům, spoluhráčům, pořadatelům, funkcionářům nebo obecenstvu (např. křičí, nadává, odhazuje hole, přemísťuje nebo poškozuje zařízení hřiště, ruší spoluhráče používáním mobilního telefonu apod.), který je pod vlivem alkoholu nebo drog. Soutěžní výbor si vyhrazuje právo nepřipustit do soutěže hráče, kteří nejsou oblečeni podle golfových zvyklostí ‐ zakázány jsou modré jeans kalhoty a u mužů jsou povolena jen tradiční golfová trička s límečkem nebo stojáčkem. V případě porušení etikety, zásad slušného chování či nerespektování pokynů Soutěžního výboru během hry Soutěžní výbor může udělit následující tresty, přičemž případy se počítají kumulativně v rámci celého
turnaje:

TREST ZA NESLUŠNÉ CHOVÁNÍ VE HŘE NA RÁNY / NA JAMKY:

První případ - ústní varování rozhodčího / ústní varování rozhodčího

Druhý případ - jedna trestná rána / jedna trestná rána

Třetí případ - dvě trestné rány / ztráta jamky

Čtvrtý případ - diskvalifikace / diskvalifikace

Výše uvedenou stupnicí trestů není dotčena pravomoc Soutěžního výboru hráče okamžitě diskvalifikovat podle Pravidla 33‐7, pokud hráč poruší etiketu vskutku závažným způsobem.

6. Výsledky soutěže - soutěž uzavřena

Výsledky soutěže jsou oficiálně vyhlášeny vyvěšením výsledkové listiny na oficiální výsledkovou tabuli.

ČÁST B ‐ MÍSTNÍ PRAVIDLA

Místní pravidla platí společně s dodatky a úpravami na všech turnajích pořádaných Albatross Golf Club.

ČÁST C ‐ VLOŽENÁ SOUTĚŽ

Na všech turnajích pořádaných Albatross Golf Club je vypsána vložená soutěž Hole in one na jamce č.13 sponzorovaná společností Plzeňský Prazdroj, a.s.

ČÁST D ‐ MĚŘÍCÍ ZAŘÍZENÍ

Měřící zařízení, která umožňují měření či odhad vzdálenost, jsou povolena (viz. dodatek IV. Pravidel golfu, odstavec 5: „Měřící zařízení").

Zakázány jsou přístroje umožňující měření sklonu/převýšení, měření síly a směru větru, kompas, teploměr, vlhkoměr, barometr či funkce, které získané vzdálenostní údaje dále vyhodnocují např. ve formě doporučení hole apod. Samotná přítomnost těchto funkcí činí zařízení nevyhovující Pravidlům, byť by funkce byly vypnuty.

Odběr novinek

Přihlašte se k našemu zpravodaji, abyste byli informováni o nejnovějších nabídkách.

Kontakty

Albatross Golf Resort
U Hřiště 162
267 16 Vysoký Újezd

Po - Pá 9:00 - 16:00

+420 311 549 510
recepce@albatross.cz